Мария Константиновна Симонова (Гогина)


1848-1921